Om Nsafe

Nsafe-merket, symbolet for trygg og forbrukervennlig netthandel

Merker, varemerker og symboler har gjennom tidende vært benyttet for å bygge tillit mellom produsent/selger(e) og forbrukere.

Den mest kjente merking som har betydning for forbrukere er nok merking av elektrisk forbuksmateriell, nasjonalt med NEMKO og på europisk nivå CE.

Ved fremveksten av elektronisk handel via kanaler som Internett og moblit nett, så man snart det samme behovet for å bygge tillit mellom partene, spesielt fordi disse kanalene hadde mye ny funksjonalitet som kunne gjør forbruker usikker.

Bransjen etablerte ganske snart ulike typer selvreguleringer symbpliert ved ulike merker som nettbutikken kunne plassere på sidene i nettbutikken. Slik ble forskjellige former for ”Trustmarks” etablert på slutten av 90 tallet i USA, Europa og i Norge.

Merkeordningene skulle sette en ramme omkring samspillet mellom handelspartene i denne type elektroniske kanaler hvor kjøp- og salgsprossessene ble gjennomført online.. Merkeordninger/trustmarks bygger på erkjennelsen av behovet for å ivareta gode forbrukerrettigheter, drive nettbutikk etter anerkjente regler for god forretningsskikk, følge lovkrav ved denne form for handel samt å sikre at nettbutikker anvender pålitlige systemer, spesielt på hensyn til avtaleinngåelse, personvern og ved online betalingsløsninger.

Ordningene kan ha ulike karakter dvs. de fleste er en eller annen form for selvdeklarasjon hvor nettbutikken gjennom en egenerklæring avgav et løfte om at nettbutikken vill følge merkeordningens ”Code of Conduct” = retningslinjer. Slike retningslinjer var som oftest bygget på ”Best practise” + nasjonalt lovverk + internasjonalt regelverk så som i OECD/CEN/WTO osv, alt for å sikre forbrukerrettigheter ved handel via Internett samt å fremme forståelse blant nettbutikkeiere om at gode forbrukerrettigheter er et godt konkurransefortrinn.

Noen merkeordninger har etter hvert utviklet seg til å bli sertifiseringsordninger som er svært kostnads og ressurskrevende, men som kanskje ikke alltid ivaretar forbrukerrettigheter like godt. I Norge ble merkeordningen NSAFE lansert i november 1999, en av de aller første i Europa.